Thiết bị đo mùi

Máy đo mùi là giải pháp giúp xác định chính xác mức độ mùi. Bằng bộ cảm biến đo mùi được phát triển bởi các chuyên gia về mùi đến từ Nhật Bản, bạn có thể đo lường, so sánh và nhận biết biến động của mùi một cách dễ dàng.

Hệ thống quan sát mùi điểm cố định LIMOS

Hệ thống quan sát mùi điểm cố định LIMOS

Máy đo mùi POLFA

Máy đo mùi POLFA