Giải pháp

Dung dịch chống nấm mốc

Chống nấm / khử trùng Propass top Nokif

Hệ thống quan sát mùi điểm cố định LIMOS

Hệ thống quan sát mùi điểm cố định LIMOS

Máy đo mùi POLFA

Máy đo mùi POLFA

Máy Ozone Goerlitz

Máy tạo Ozone Goerlitz

Dung dịch khử mùi trong không khí microgel

Dung dịch khử mùi MicroGel

Tấm lọc gốm vô cơ Zeogaia cho nhà bếp

Tấm lọc gốm vô cơ Zeogaia cho nhà bếp

Tấm lọc than hoạt tính Karbid – Than nghiền

Tấm lọc than hoạt tính Karbid – Than nghiền

Tấm lọc than hoạt tính Karbid – Carbon dẻo

Tấm lọc than hoạt tính Karbid – Carbon dẻo

Tấm lọc than hoạt tính Karbid – Lọc tổ ong

Tấm lọc than hoạt tính Karbid – Lọc tổ ong