Tấm lọc

Tấm lọc than hoạt tính Karbid – Carbon dẻo

Than hoạt tính có lịch sử lâu đời như một công nghệ tiêu chuẩn để kiểm soát mùi và là một phương pháp hấp phụ điển hình. Có nhiều hình dạng và đặc điểm khác nhau của các sản phẩm than hoạt tính trên thế giới, nhưng tại Kalmor, chúng tôi cung cấp các biến thể khác nhau của các sản phẩm than hoạt tính để chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu và ràng buộc khác nhau của từng khách hàng và đưa ra các biện pháp hiệu quả.

Chúng tôi đã thương mại hóa dòng than hoạt tính khử mùi với tên gọi “Karbid”.

Bột than hoạt tính được hỗ trợ trên bọt urethane. Vì nó có thể được xử lý siêu mỏng, nó có thể được sử dụng thay cho bộ lọc trước hiện có.

Mặc dù nó là một bộ lọc mỏng, vẫn tự hào có một lượng lớn than hoạt tính. Vì là vật liệu mềm nên khi sử dụng hãy đặt nó trong khung nhôm.

Liên hệ
Thông tin chung
Thông số kỹ thuật
Tài Liệu
Video

Than hoạt tính Karbid 

Than hoạt tính có lịch sử lâu đời như một công nghệ tiêu chuẩn để kiểm soát mùi và là một phương pháp hấp phụ điển hình. Có nhiều hình dạng và đặc điểm khác nhau của các sản phẩm than hoạt tính trên thế giới, nhưng tại Kalmor, chúng tôi cung cấp các biến thể khác nhau của các sản phẩm than hoạt tính để chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu và ràng buộc khác nhau của từng khách hàng và đưa ra các biện pháp hiệu quả.

Chúng tôi đã thương mại hóa dòng than hoạt tính khử mùi với tên gọi “Karbid”.

Tấm lọc Carbon dẻo

Bột than hoạt tính được hỗ trợ trên bọt urethane. Vì nó có thể được xử lý siêu mỏng, nó có thể được sử dụng thay cho bộ lọc trước hiện có.

Mặc dù nó là một bộ lọc mỏng, vẫn tự hào có một lượng lớn than hoạt tính. Vì là vật liệu mềm nên khi sử dụng hãy đặt nó trong khung nhôm.

Lựa chọn tấm lọc phù hợp

Chúng tôi sẽ chọn loại bộ lọc được sử dụng để xem xét các đặc tính của từng vật liệu và mục đích của các biện pháp đối phó. Chúng tôi đã tổng hợp một danh sách các thông số kỹ thuật, tính năng và ứng dụng khác nhau, vì vậy hãy tham khảo trước khi chọn một bộ lọc.

Danh sách các loại tấm lọc Karbid

Thông số kỹ thuật kết dính

Thông số kỹ thuật

Danh sách các loại tấm lọc Karbid

Thông số kỹ thuật kết dính

Thông số kỹ thuật

 

Tài Liệu

Catalogue

Video