Phụ kiện hỗ trợ

Gối đỡ cách nhiệt mã L

Gối đỡ cách nhiệt hay được gọi là Gối đỡ Pu foam (đôi khi được gọi ngắn gọn là gối foam) là một phụ kiện không thể thiếu trong quá trình bọc bảo ôn cách nhiệt đường ống lạnh cho các: hệ thống AHU – Chiller cho máy lạnh trung tâm điều hòa không khí, hệ thống cấp đông kho lạnh…

Liên hệ
Thông tin chung
Thông số kỹ thuật
Tài liệu
Video

Gối đỡ cách nhiệt mã L

Mô tả sản phẩm Gối đỡ cách nhiệt mã L:
Gối đỡ cách nhiệt hay được gọi là Gối đỡ Pu foam (đôi khi được gọi ngắn gọn là gối foam) là một phụ kiện không thể thiếu trong quá trình bọc bảo ôn cách nhiệt đường ống lạnh cho các: hệ thống AHU – Chiller cho máy lạnh trung tâm điều hòa không khí, hệ thống cấp đông kho lạnh…

Ứng dụng:
Là vật liệu cách nhiệt hỗ trợ giá đỡ của đường ống nước nóng lạnh, đường ống nước lạnh, đường ống môi chất lạnh, đường ống nước nóng, đường ống dẫn hơi, đường ống gas hóa lỏng …
Vật liệu chịu tải, chẳng hạn như bồn chứa, thiết bị cần cách nhiệt. (Sleeper board)

Tính năng:
Tuân thủ các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn xây dựng tòa nhà công cộng. (Sleeper L)
Chống cháy rất tốt.
Có thể được sử dụng trong một phạm vi nhiệt độ rộng.
Hút nước, hút ẩm ít. (Sleeper L M M5)
Ngăn ngừa sự suy giảm hiệu suất của đường ống.
Có thể đối phó với sự giãn nở và co lại của đường ống và tiết kiệm nhân công trong thi công cách nhiệt

Ghi chú:
Vui lòng không sử dụng một trong những nhiệt độ sử dụng được ngoài khuyến nghị của chúng tôi, sẽ làm cho sản phẩm không đủ độ bền và giảm chất lượng.
Vui lòng không áp dụng tải quá mức đột ngột và tải quá tập trung.
Trong trường hợp hàn và cắt, để tránh cháy khét, vui lòng không chạm vào lửa trong thời gian dài. (Sleeper L, M, M5)
Hiệu suất giảm dần khi lặp lại khô và ướt, vì vậy vui lòng không làm ướt. Trong trường hợp xấu nhất, nó không thể giữ được đường ống. (Sleeper V)

SLEEPER-L:
■ Tính năng của Sleeper-L
Sleeper-L là một sản phẩm tương thích với đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn của công trình xây dựng công cộng.
Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn của công trình xây dựng công cộng (Public Buildings Association, Corp.) quy định rằng các cùm treo, v.v.
để làm mát nước và đường ống nước lạnh/nóng phải sử dụng giá đỡ làm bằng nhựa tổng hợp và super-L được thiết kế để tương thích với quy định đó.
■ Loại Sleeper-L
SLEEPER-L L-DA+U Pedestal type + U-band
SLEEPER-L L-DAB+U Vibration-proof pedestal type + Vibration-proof U-band
SLEEPER-L L-DAC+U Pedestal type for copper pipe + U-band
SLEEPER-L L-DAH+U Raised lower back type + U-band
SLEEPER-L L-FLG Sleeper-flange
SLEEPER-L L-GA Slide type
SLEEPER-L L-GAG Guided slide type
SLEEPER-L L-GAGC Cut with guided slide type
SLEEPER-L L-GAGC Cut with slide type
SLEEPER-L L-HBT Hanger type (hanging type)
SLEEPER-L L-HBTB Vibration-proof hanger type (hanging type)
SLEEPER-L L-HBTC Hanger type for copper pipe (hanging type)
SLEEPER-L L-PB+U Base type + U-bolt
SLEEPER-L L-PBB+UFBB Vibration-proof base type + Vibration-proof U-band
SLEEPER-L L-SB Standing Band type

 

■ Loại Sleeper-L
SLEEPER-L L-DA+U Pedestal type + U-band
SLEEPER-L L-DAB+U Vibration-proof pedestal type + Vibration-proof U-band
SLEEPER-L L-DAC+U Pedestal type for copper pipe + U-band
SLEEPER-L L-DAH+U Raised lower back type + U-band
SLEEPER-L L-FLG Sleeper-flange
SLEEPER-L L-GA Slide type
SLEEPER-L L-GAG Guided slide type
SLEEPER-L L-GAGC Cut with guided slide type
SLEEPER-L L-GAGC Cut with slide type
SLEEPER-L L-HBT Hanger type (hanging type)
SLEEPER-L L-HBTB Vibration-proof hanger type (hanging type)
SLEEPER-L L-HBTC Hanger type for copper pipe (hanging type)
SLEEPER-L L-PB+U Base type + U-bolt
SLEEPER-L L-PBB+UFBB Vibration-proof base type + Vibration-proof U-band
SLEEPER-L L-SB Standing Band type

**Xem thêm thông số kỹ thuật của từng loại ở tài liệu đính kèm.

 

Tài liệu

Catologue Sleeper

Video