ỐNG ĐỒNG LẠNH BẢO ÔN - PHỤ KIỆN ỐNG ĐỒNG MÁY LẠNH

Phụ kiện ống đống máy lạnh – Miếng lót nhựa cho giá treo “một chạm”

Miếng lót nhựa bảo vệ ống đồng lạnh bảo ôn sử dụng cùng bộ giá treo “một chạm” SC keep hanger.
Được làm bằng nhựa polypropylene.
Chỉ sử dụng trong nhà.

Liên hệ
Thông tin chung
Thông số kỹ thuật
Tài liệu
Video

Miếng lót nhựa cho giá treo “một chạm”

Mô tả sản phẩm Miếng lót nhựa cho giá treo “một chạm”:
Miếng lót nhựa bảo vệ ống đồng lạnh bảo ôn sử dụng cùng bộ giá treo “một chạm” SC keep hanger.
Được làm bằng nhựa polypropylene.
Chỉ sử dụng trong nhà.

Kích thước và thông số kỹ thuật:

Kích thước và thông số kỹ thuật:

Tài liệu

Catologue 1

Catologue 2

Video