Phụ kiện hỗ trợ

Giá đỡ LBS

Sản phẩm này là giá đỡ để điều chỉnh cao độ của ống thoát nước với sàn.
Tương thích với các đường ống có đường kính khác nhau.
Số hiệu với (S) ở cuối mã hàng kết hợp với Super S (theo catalogue)
Có thể loại bỏ thanh ren, do đó có thể điều chỉnh độ rộng.
Vật liệu: Mạ Chrome chất lượng cao theo tiêu chuẩn của Nhật (mã U), mạ kẽm nhúng nóng (mã Z) và thép không gỉ (mã S)

Liên hệ
Thông tin chung
Thông số kỹ thuật
Tài liệu
Video

Giá đỡ LBS

Mô tả sản phẩm Giá đỡ LBS:
Sản phẩm này là giá đỡ để điều chỉnh cao độ của ống thoát nước với sàn.
Tương thích với các đường ống có đường kính khác nhau.
Số hiệu với (S) ở cuối mã hàng kết hợp với Super S (theo catalogue)
Có thể loại bỏ thanh ren, do đó có thể điều chỉnh độ rộng.
Vật liệu: Mạ Chrome chất lượng cao theo tiêu chuẩn của Nhật (mã U), mạ kẽm nhúng nóng (mã Z) và thép không gỉ (mã S)

Kích thước vào thông số kỹ thuật:

 

Kích thước vào thông số kỹ thuật:

 

Tài liệu

Hướng dẫn sử dụng

Catologue LBS

Video