Sắt thép - kim loại - máy móc

Thi công thiết bị giữ nhiệt đường ống BHF, TMAH tại nhà máy Toshiba Memory Kitakami

  • Công trình

    Thi công thiết bị giữ nhiệt đường ống BHF, TMAH tại nhà máy Toshiba Memory Kitakami
  • Năm

    2019
Khách hàng: Sasakura Engineering

Bình luận