Sắt thép - kim loại - máy móc

Nhà máy Toshiba Memory Kitakami

  • Công trình

    Thi công cách nhiệt, bảo ôn đường ống hơi nước điện tại nhà máy Toshiba Memory Kitakami
  • Năm

    2019
Khách hàng: FUJI KIKO

Bình luận