Sắt thép - kim loại - máy móc

Thi công lắp đặt kiểm tra môi trường nhiệt độ cao thấp hiện có tại nhà máy Yamaha Motor thành phố Iwata

  • Công trình

    Thi công lắp đặt kiểm tra môi trường nhiệt độ cao thấp hiện có tại nhà máy Yamaha Motor thành phố Iwata
  • Năm

    2020
Khách hàng: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Bình luận