Thi công cách nhiệt - Nhà máy Bia DHC Gotemba

Thực phẩm

Thi công cách nhiệt – Nhà máy Bia DHC Gotemba

  • Công trình

    Thi công đường ống nước nhà máy mới, cách nhiệt bổ sung
  • Năm

    2019, 2020
Khách hàng:
Thermal Research Plant Industry
Taiken Kogyo
Công trình:
Thi công đường ống nước nhà máy mới
Thi công cách nhiệt bổ sung
Thay đổi sửa đổi đường ống
Thi công dán nhãn ký tự
Công trình cách nhiệt cho đường ống xung quanh bồn rửa
Công trình thay thế PI đường cung cấp PG
Công trình nhà máy nghiên cứu nhiệt

Bình luận