Thi công cách nhiệt - Nhà máy Kirin Beer tại tỉnh Nagoya

Thực phẩm

Thi công cách nhiệt – Nhà máy Kirin Beer tại tỉnh Nagoya

  • Công trình

    Bảo ôn đường ống đi kèm xây dựng nhà máy trộn...
  • Năm

    2018, 2019, 2020, 2021
Khách hàng: Santo Kogyosho
Công trình:
Bảo ôn đường ống đi kèm xây dựng nhà máy trộn,
Sửa chữa rò rỉ cách nhiệt đường ống CHW, KW
Thi công cách nhiệt bể chứa CIP, bể hình nón
Thi công cách nhiệt đường ống PG
Công trình Bộ lọc tháp than hoạt tính số 5
Thi công cách nhiệt đường ống trần Brewery Building 1F...

Bình luận