Khử mùi ung thối, mùi rác nhà bếp

Nhà máy nghiền rác nhà bếp

  • Công trình

    Hệ thống phun khử mùi MicroGel + Thiết bị Ion cụm Oxy
  • Năm

    ~2015

Bình luận