Thi công cách nhiệt - Nhà máy sản xuất bia Kirin Beer tại Nagoya

Thực phẩm

Thi công cách nhiệt – Nhà máy sản xuất bia Kirin Beer tại Nagoya

  • Công trình

    Công trình bảo ôn ống thải Reuters, phục hồi tháo dỡ cách nhiệt tháp than hoạt tính
  • Năm

    2018, 2019, 2020
Khách hàng:
Kirin Holdings
Công trình:
Công trình bảo ôn ống thải Reuters 1
Phục hồi tháo dỡ cách nhiệt tháp than hoạt tính
Thi công máy sưởi nội tuyến trên tầng thượng nhà máy sản xuất bia

Bình luận