Khử mùi cao su

Nhà máy sản xuất lốp cao su

  • Công trình

    Hệ thống phun khử mùi MicroGel trong ống gió
  • Năm

    ~2015

Bình luận