Khử mùi khí lưu huỳnh, mùi xăng

Nhà máy sản xuất nhựa đường

  • Công trình

    Hệ thống phun khử mùi MicroGel + Scrubber
  • Năm

    ~2015
Khi bảo quản nhựa đường trong bồn chứa lớn, phải đảm bảo ở trạng thái được đun nóng đến nhiệt độ cao bằng hơi nước để không bị đông đặc. Hơi (khói dầu) được tạo ra từ phần trên của bể, và các thành phần có mùi nồng độ cao bị phân tán. Kết quả là các thiết bị xung quanh không thể hoạt động và Kalmor được yêu cầu thực hiện các biện pháp khử cả loại mùi tại đây.

Bình luận