Thi công cách nhiệt - Nhà máy Yoke tại tỉnh Aichi

Sản xuất muối - đường

Thi công cách nhiệt – Nhà máy Yoke tại tỉnh Aichi

  • Công trình

    Công trình cách nhiệt đường ống
  • Năm

    2018
Khách hàng:
ITOCHU Machine-Technos
Công trình:
Công trình cách nhiệt đường ống

Bình luận